May 14, 2024 Christine Nordam Andersen

Otte trin til ESG-rapportering – få min tilgang til ESG-projekter

Af ESG-rådgiver, Christine Nordam Andersen

Da jeg dannede mit konsulentfirma for tre år siden, var det udelukkende med fokus på finansiel modning af virksomheder, som stod over for et salg – en såkaldt exit. Inden da havde jeg arbejdet otte år i finans og som finansiel rådgiver, hvor vi nærmest grinede af ESG, fordi det ikke var vigtigt. Altså lige så vigtigt som vores finansielle banehalvdel.

Jeg blev hurtigt klogere. På et morgenmøde med en bankansat gik det op for mig, at renter fremover ville blive koblet til ESG. Det ville dermed blive finansielt og rykke ind på min banehalvdel.

Tre år, syv ansatte dedikeret til ESG og en masse dialoger med kunder senere, er jeg ikke i tvivl om den værdi, ESG potentielt kan skabe. Jeg har også set mange eksempler på mislykkede indsatser, som snarere destruerer værdi og bringer virksomheder i risiko for anklager om greenwashing.

Christine Nordam Andersen afholder to typer af ESG-kurser i hele landet.
Find det ESG-kursus der passer dig og din virksomhed.

Environmental/miljømæssige forhold

Case 1

Jeg arbejdede med en produktionsvirksomhed sidste år, som markedsførte sig med at anvende genbrugsplast. Materialet var oprindeligt valgt, fordi det var billigere end jomfruelig plast (ny plast). Deres udfordring var imidlertid, at efterspørgslen efter genbrugsplast var steget – og dermed prisen, så jomfruelig plast fremover ville blive den billigste løsning. Det er spot-on på et ofte svært valg mellem indtjening og bæredygtighed, hvor virksomhedens værdier og konkurrenceevne bliver testet. Til trods for en bæredygtig profil viste det sig, at der var mange huller i deres strategi. Vi lavede derfor et større strategiarbejde, baseret på mine ”otte trin til rapportering”, som gav dem et tydeligt formål, som de kunne læne sig op ad i strategiske såvel som operative beslutninger.

”Otte trin til rapportering” er min tilgang på alle ESG-projekter. Jeg bruger det først og fremmest til at udfordre de (mange) virksomheder, som søger hjælp til at rapportere. I min optik er rapportering absolut sidste trin i arbejdet med ESG.

Forud ligger et stort strategisk arbejde, som skal understøttes med data. Man kan få et overfladisk kendskab til værktøjet på min hjemmeside eller deltage på et af LearnXs dagskurser, hvor vi går i dybden med udgangspunkt i deltagernes respektive arbejdspladser.

Social/sociale forhold

Case 2

Er lav medarbejderomsætning positivt? Ikke nødvendigvis, hvis man spørger mig. Jeg hjalp for nylig en virksomhed, som påstod, de havde godt styr på deres ”S”, blandt andet med begrundelse i deres lave medarbejderomsætning. Det viste sig, at 90% af deres ansatte var rekrutteret fra samme uddannelse. Alle var tætte aldersmæssigt samt født og opvokset i Danmark
af danske forældre. Jeg antager, vi også kunne have fundet store ligheder angående religion og seksualitet. Med så ens en medarbejdergruppe er der stor risiko for gruppetænkning, som kan være direkte skadende for en virksomhed, fordi behovet for samhørighed og ens tænkning ofte overskygger kritiske vurderinger. Fraværet af en diversity, equity og inclusion (DEI) strategi blev tydeligt fra rekruttering til levering af deres kerneydelser.

Jeg har også dannet en stærk holdning til (vi) rådgiveres roller gennem årene. Det er en god idé at bruge konsulenter til at uddanne personale, forme strategiarbejdet og give løbende sparring på det. Men jeg ser alt for mange konsulenter, som sælger store strategiprojekter og dobbeltvæsentlighedsanalyser uden at inddrage den relevante virksomheds ESG-ansvarlige. Et ansvar, som for øvrigt skal placeres i øverste ledelse. ESG er kommet for at blive. Det er en dynamisk agenda, og lovgivningen på området er under konstant udvikling. ESG er ikke en boks, man kan sætte flueben i og vende tilbage til ”business as usual”. Det er (og ellers bliver det) en game-changer i alle industrier. Tag hånd om arbejdet internt og læg det på flere hænder, så risikoen for, at al værdi forsvinder med én medarbejderudskiftning, minimeres.

Der er i øvrigt rigtig meget brugbar viden i min ”Business Progress Report 2022”, som er et eksempel på integreret (finans og ESG) rapportering og som indeholder et white paper om diverse ESG-emner – herunder purpose, dobbeltvæsentlighedsanalyser, DEI, leverandøretik, bonuspolitikker og mange flere.

Sådan skriver ESG-rådgiver Christine Nordam Andersen. Her får du tre overskrifter, som du kan tage med dig videre i arbejdet med ESG.

Christine Nordam Andersen afholder to kurser i hele landet.
Find det kursus, der passer dig.

Find viden om tidens tendenser

Contact

LIVSLANG LÆRING

Hos LearnX tror vi på livslang læring og personlig udvikling.
Vi er din guide i en verden, hvor viden er en kilde til inspiration og transformation.

Har du en god idé?

Har du en idé til en masterclass, uddannelse, konference eller et kursus, så tøv ikke med at kontakte os. Vi er altid på udkig efter højaktuelle trends, som vi kan berige vores kunder med.

LearnX

Flakhaven 1, 1. sal
DK-5000 Odense C
CVR: 39 98 13 51

TELEFON 8987 5050

Contact