TAK, FOR DIN INTERESSE!
DIN FORESPØRGSEL ER MODTAGET
– OG VI SER FREM TIL AT RÅDGIVE DIG.

Indtil da, håber vi at du kan finde inspiration i nedenstående.

Team LearnX – telefon 8987 5050

“Flere og flere skoler efterlyser specialpædagogisk viden, som kan bringes i spil i den almindelige undervisning på den helt almindelige skole“

#Micki Sunesen #Børn og unge
#Pædagogik #Trivsel #Det gode klasseværelse

#Micki Sunesen #Børn og unge
#Pædagogik #Trivsel #Det gode klasseværelse

 • ÉN DAGS MASTERCLASS

Få styr på inklusionsarbejdet – med co-teaching og neuropædagogik

På mange skoler efterlyses specialpædagogisk viden, som kan bringes i spil i den almindelige undervisning på den helt almindelige skole. Og bredden af behov, som skolens professionelle skal favne, bliver større og større.

Med et kursus om co-teaching og neuropædagogik får du viden om, hvordan man med co-teaching som fælles platform kan samarbejde om fælles forberedelse, udførelse og evaluering – i et neuropædagogisk perspektiv. Du får konkrete redskaber til at imødekomme behov hos alle elever inden for rammerne af klassefællesskabet, men især de elever med specialpædagogiske behov for hjælp og støtte.

På kurset vil du høre mere om:

 • Potentialet i co-teaching: Grundprincipperne bag co-teaching og det potentiale, der ligger i et tættere samarbejde mellem fagpersoner.
 • Hjernens funktioner: En grundig gennemgang af hjernens opbygning, inklusiv viden om eksekutive funktioner, hukommelse og opmærksomhed, og hvordan man laver læringsmiljøer, der tilgodeser forskelligheder.
 • Neuropædagogik i praksis: Hvordan neuropædagogisk viden anvendes i forbindelse med co-teaching for at støtte alle elevers læring og trivsel.

Dagen består af oplæg og øvelser, hvor du får mulighed for at udveksle idéer om, hvordan du bedst anvender principper fra co-teaching på din skole. Det er en fordel, hvis du allerede kender til co-teaching, men ikke et krav for at deltage i kurset.

Book plads i dag – og bring specialpædagogisk viden i spil på din skole.

KURSUS med Micki Sonne Kaa Sunesen
fra 9.00 - 15.00 (morgenmad fra 8.30)
3.495kr. Excl. moms
 • 19. november 2024 - AARHUS
 • 21 november 2024 - KØBENHAVN
 • ODENSE, 23. maj 2024
Ved køb af billet til dette kursus er tilmeldingen bindende. Du har dog altid mulighed for at ændre navnet på deltageren, hvis personen bliver forhindret i at deltage.

Co-teaching og neuropædagogik

Med afsæt i international forskning og egen empiri underviser Micki Sunesen om co-teaching og neuropædagogik.

Medarbejderens udbytte

 • Viden om forskning på det neuropædagogiske område
 • Redskaber til at skabe bedre rammer for undervisning
 • Metoder til at fremme trivsel, engagement og ro i klasserne

Skolernes udbytte

 • Bedre samspil af greb fra co-teachinng, neuropædagogik og inden for det specialpædagogiske område
 • Ro i undervisningen og øget plads til fordybelse
 • Øget trivsel for børn og unge i skolen
 • Bedre medarbejderfastholdelse

Målgruppe

Kurset er henvendt til lærere, pædagoger, skoleledere, inklusions- og læringsvejledere og andre, der arbejder med inklusions- og læringsmiljøer for børn og unge i alderen 5-16.

Om Micki Sonne Kaa Sunesen

Micki Sonne Kaa Sunesen har en baggrund som lærer, og har undervist på såvel almen- og specialområdet. Han har derudover en PD, en kandidat og en Ph.d. i pædagogisk psykologi. De sidste 6 år har Micki forsket i co-teaching i relation til arbejdet med inklusion. Micki er en af landets førende eksperter på fagfelter med fokus på co-teaching, neuropædagogisk relationsarbejde, professionel læring og skoleudvikling.

Micki er forfatter til fire bøger om co-teaching. Disse er:

 • Co-teaching og skoleudvikling (2024). Professionelt samarbejde og lærende fællesskaber. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Co-teaching og psykologisk tryghed (2023), Dafolo.
 • Co-teaching og mestring (2021). Professionelt samarbejde om inklusion og læring i skolen. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Sampraksis. Kollaborativ udvikling af dagtilbud (2023). Dafolo

Micki er forfatter til to bøger om neuropædagogik. Disse er:

 • Mediated Learning Experience (2017). En inkluderende praksis i dagtilbud og skole. Dafolo.
 • Inklusion og neuropædagogik – med PAS og zonemodellen som redskaber (2012). Munkholm.

LearnX

Excluded

Om
Micki Sonne Kaa Sunesen

Professionelle rammer

Vi har ikke kun sørget for den faglige forkælelse på dagen. Vores kurser afholdes på nøje udvalgte lokationer (se her) og prisen inkluderer en let morgenmad (fra kl. 08.30), lækker frokost inkl. en vand, eftermiddagssnack og kaffe/the ad libitum hele dagen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte LearnX på tlf. 89 87 50 50 eller info@learnx.dk.

Seneste LIVETALK
med

Mere info om “XXX”

 • DEL DIN YNDLINGS-EVENT

Alle vidensoplevelser

Ananas i egen Juice

Contact

LIVSLANG LÆRING

Hos LearnX tror vi på livslang læring og personlig udvikling.
Vi er din guide i en verden, hvor viden er en kilde til inspiration og transformation.

Har du en god idé?

Har du en idé til en masterclass, uddannelse, konference eller et kursus, så tøv ikke med at kontakte os. Vi er altid på udkig efter højaktuelle trends, som vi kan berige vores kunder med.

LearnX

Flakhaven 1, 1. sal
DK-5000 Odense C
CVR: 39 98 13 51

TELEFON 8987 5050

Contact