TAK, FOR DIN INTERESSE!
DIN FORESPØRGSEL ER MODTAGET
– OG VI SER FREM TIL AT RÅDGIVE DIG.

Indtil da, håber vi at du kan finde inspiration i nedenstående.

Team LearnX – telefon 8987 5050

Se ovenstående intro-video med
Rikke Høgsted | Rikke Sørensen om #Belastningspsykologi
eller se alle afsnittene i vores online-kursus triologi:

Video 1 – “Sådan passer du på dig selv i dit psykisk krævende job” 
Video 2 – “Organisationens vigtige rolle på arbejdspladsen med høj psykologisk belastning” 
Video 3 – “Lederens iltmaske på arbejdspladsen for mentale risikojob”

Se ovenstående intro-video med Rikke Høgsted | Rikke Sørensen om #Belastningspsykologi eller se alle afsnittene i vores online-kursus triologi

 • ÉN DAGS MASTERCLASS

Bliv certificeret i forebyggelse af mental slitage og skader ved psykisk krævende arbejde

Stiller jeres arbejde høje følelsesmæssige krav til jer i hverdagen? Skal I håndtere vold, trusler eller andre former for traumatiske hændelser som del af jeres arbejde?

Så har I et arbejde, hvor I skal forebygge ekstra godt, så alle kan forblive sunde og dermed have mulighed for at levere god kvalitet til dem, I skal hjælpe. Og et job, hvor man til stadighed skal lære at holde balancen mellem at blive overinvolveret med risiko for at blive tyndhudet – eller modsat – underinvolveret med risiko for at blive tykhudet. En balance, der ikke altid er let at finde for hverken lederne, medarbejderne, tillidsvalgte – eller organisationens konsulenter.

Har jeres afdeling eller organisation overblik over belastningerne? Kender I kravene i Arbejdsmiljøloven, og ved I, hvordan I kan planlægge og – afhængig af det aktuelle behov – skrue både op og ned for jeres forebyggelsen af de følelsesmæssige belastninger og traumatiske hændelser? Som leder, arbejdsmiljørepræsentant/tillidsvalgt og arbejdsmiljøkonsulent spiller du en central rolle!

Høje følelsesmæssige krav og direkte eller indirekte traumeeksponering kan føre til et øget sygefravær og førtidigt arbejdsophør. Det er derfor vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen har indsigt i, hvad der potentielt belaster, og hvad man konkret kan gøre for at forebygge sygdom og skader.

Den Belastningspsykologiske Arbejdsmiljøuddannelse er designet af Institut for Belastningspsykologi. Uddannelsen tilbyder den nyeste viden og giver brugbare praksisnære værktøjer til forebyggelse af arbejdsrelaterede mentale skader. Den bygger på en proaktiv, kollektiv og helhedsorienteret tilgang til forebyggelse og er i tråd med de principper, som udpeges i Bekendtgørelsen om Psykisk Arbejdsmiljø.

Udbytte

 • Uddannelsen giver helt overordnet forståelse for, hvad en moderne proaktiv og kollektiv forebyggelse vil sige i praksis til forskel fra fortidens reaktive og individbaserede forebyggelse.
 • Viden om, hvordan man kan skrue op og ned for forebyggelsen afhængig af behov – værktøjer til en dynamisk forebyggelse.
 • Viden om, hvad der potentielt kan belaste ift. både hverdagens belastninger og når uheldet er ude – byggestenene til en god risikovurdering.
 • Belastningernes relation til kravene i Arbejdsmiljøloven og muligheder for at forebygge sygefravær og nedslidning.

 • Redskaber til tidlig opsporing af faresignaler hos både den enkelte og i gruppen.
 • Perspektiver og redskaber til en systematisk forebyggelse på både individ-, kollega-, leder- og organisationsniveau
 • Et idékatalog til forebyggelse af mental slagside hos kollegerne og dermed skabelse af en bæredygtig arbejdsplads med en god fastholdelsesstrategi.

UDDANNELSE af 5 moduler
med Rikke Høgsted og Rikke Sørensen
25.000kr. Excl. moms
 • 29. august 2024 - KØBENHAVN
 • 22. maj 2024 - AARHUS
 • 29. august 2024 - ODENSE
 • 8. oktober 2024 - AARHUS
 • 7. okt. - 13 nov. 2024 - KØBENHAVN
Ved køb af billet til dette kursus er tilmeldingen bindende. Du har dog altid mulighed for at ændre navnet på deltageren, hvis personen bliver forhindret i at deltage.

Uddannelsens opbygning og indhold

Den Belastningspsykologiske Arbejdsmiljøuddannelse er bygget op af i alt fem moduler:

Modul 1: Forberedelsesmodulet
Selvstudie på 2 dage

Modul 2: Basismodulet
Internatmodul – 7. til 8. oktober

Modul 3: Strategimodulet
Internatmodul – 29. til 30. oktober

Modul 4: Iværksættermodulet
Internatmodul – 12. til 13. november

Modul 5: Implementeringsfasen
Selvstudie af mindst tre måneder varighed

Internatmodulerne afholdes på Scandic Sluseholmen i København. I hvert modul er første kursusdag fra kl. 10:00 – 17:00, mens anden kursusdag er fra 09:00 – 16:00.

Gensynsmødet

Omkring tre måneder efter sidste undervisningsgang inviterer Institut for Belastningspsykologi til et uformelt netværksmøde. Her får I mulighed for – over et glas – at dele erfaringer, så I sammen kan både lære af, og grine af, de stolte sejre og lærerige maveplaskere, der ufravigeligt altid opstår, når man skal lære noget nyt.

Målgruppe

Den Belastningspsykologiske Arbejdsmiljøuddannelse er designet som en gruppe- eller makkerpar-uddannelse til arbejdsmiljøorganisationen, TRIO-grupper og interne arbejdsmiljøkonsulenter. Uddannelsen er oplagt som efteruddannelse af både ledere og tillidsvalgte (AMR og TR) for f.eks. socialrådgivere, sagsbehandlere, syge- og sundhedspersonale, politi, fængselsbetjente, krigskorrespondenter og -fotografer, psykologer, præster, pædagoger, SOSU’er, nødhjælpsarbejdere eller andre der har et mentalt højrisikojob herunder fagfolk, der arbejder med klimaforandringer.

Uddannelsen retter sig ikke mod selvstændige arbejdsmiljøkonsulenter eller ledelsesrådgivere.

Underviserne

Underviserne på uddannelsen er instituttets stifter, udviklingsdirektør og forfatter af Grundbog i Belastningspsykologi, psykolog Rikke Høgsted og instituttets implementeringskonsulent, psykolog Rikke Sørensen. De to undervisere er begge autoriserede arbejdsmiljørådgivere og vil, i kraft af deres solide erfaringer og baggrunde, giver jer en unik sammensætning af viden i forhold til arbejdsmiljø og belastningspsykologi set fra både et leder- og medarbejderperspekti

Emner du kommer igennem på masterclassen

Rikke Høgsted

Stifter og Udviklingsdirektør i Institut for Belastningspsykologi. Krisepsykolog, specialist i psykotraumatologi ogpsykoterapi, autoriseret arbejdsmiljørådgiver samt foredragsholder. Rikke har, som både leder og medarbejder, en dybdegående erfaring med arbejdet i mentale risikoerhverv.

Rikke er forfatter til bestselleren Grundbog i Belastningspsykologi og en lang række øvrige psykologiske fagbøger samt udvikler af FOREBYGGELSESHUSET, der er et sammenhængende system af gør- det-selv-gruppekurser til fagfolk med psykisk krævende arbejde.

Rikke har arbejdet i blandt andet Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Det Danske Forsvar, Falck Healthcare og Region Hovedstadens Psykiatri. Hun har en bred og dybdegående erfaring med arbejdet i mentale risikoerhverv som både medarbejder og leder. Hun har løst krise-psykologiske opgaver i både Irak og Afghanistan og ydet danske rederier akut bistand i forbindelse med ulykker, gidseltagning og andre kritiske hændelser rundt om i verden.

Rikke Sørensen

Rikke Sørensen, cand.psych., cand.scient.soc.psych, tidligere sygeplejerske og specialiseret i psykisk arbejdsmiljø og psykiske belastninger relateret arbejdet med mennesker. Hun besidder et indgående kendskab til Arbejdsmiljøloven og er også en del af Institut for Belastningspsykologi.

Rikke har bred og dybdegående arbejdsmiljøprofessionel erfaring, herunder myndighedserfaring med at identificere og forebygge psykisk nedslidning relateret til følelsesmæssige belastninger, vold og trusler samt traumatiske hændelser. Rikke har derudover tidligere arbejdet med den akutte sygepleje i blandt andet Grønland og på Rigshospitalet.

Professionelle rammer

Vi har ikke kun sørget for den faglige forkælelse på dagen. Vores kurser afholdes på nøje udvalgte lokationer (se her) og prisen inkluderer en let morgenmad (fra kl. 08.00) og sandwich til frokost.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte LearnX på tlf. 89 87 50 50 eller info@learnx.dk.

Seneste LIVETALK
med

 • DEL DIN YNDLINGS-EVENT

Alle vidensoplevelser

Ananans i egen Juice:

Contact

LIVSLANG LÆRING

Hos LearnX tror vi på livslang læring og personlig udvikling.
Vi er din guide i en verden, hvor viden er en kilde til inspiration og transformation.

Har du en god idé?

Har du en idé til en masterclass, uddannelse, konference eller et kursus, så tøv ikke med at kontakte os. Vi er altid på udkig efter højaktuelle trends, som vi kan berige vores kunder med.

LearnX

Flakhaven 1, 1. sal
DK-5000 Odense C
CVR: 39 98 13 51

TELEFON 8987 5050

Contact