TAK, FOR DIN INTERESSE!
DIN FORESPØRGSEL ER MODTAGET
– OG VI SER FREM TIL AT RÅDGIVE DIG.

Indtil da, håber vi at du kan finde inspiration i nedenstående.

Team LearnX – telefon 8987 5050

Se ovenstående intro-video med
Rikke Høgsted | Rikke Sørensen om #Belastningspsykologi
eller se alle afsnittene i vores online-kursus triologi:

Video 1 – “Sådan passer du på dig selv i dit psykisk krævende job” 
Video 2 – “Organisationens vigtige rolle på arbejdspladsen med høj psykologisk belastning” 
Video 3 – “Lederens iltmaske på arbejdspladsen for mentale risikojob”

Se ovenstående intro-video med Rikke Høgsted | Rikke Sørensen om #Belastningspsykologi eller se alle afsnittene i vores online-kursus triologi

 • ÉN DAGS MASTERCLASS

Find balancen i ledelse af ansatte i det psykisk krævende arbejde

Er du leder af en arbejdsplads, hvor jobbet stiller høje følelsesmæssige krav til medarbejdere og dig i hverdagen? Er håndtering af vold, trusler eller andre former for traumatiske hændelser en naturlig del af jeres arbejde?

Så står du som leder i en vigtig position, med særlige krav; nemlig at facilitere en solid forebyggelse, så alle kan forblive sunde og raske og dermed have mulighed for at levere god kvalitet til dem, I skal hjælpe.

Har du og din organisation overblik over belastningerne? Kender I kravene i Arbejdsmiljøloven, og ved I, hvordan I kan planlægge og – afhængig af det aktuelle behov – skrue både op og ned for jeres forebyggelsen i forhold til de følelsesmæssige belastninger og traumatiske hændelser?

Høje følelsesmæssige krav og direkte eller indirekte traumeeksponering kan føre til udbrændthed, omsorgstræthed, forråelse og traumatisering samt sygefravær og i værste fald kroniske arbejdsskader og førtidigt arbejdsophør. Det er derfor vigtigt, at du som leder er godt klædt på til at forebygge. Både i forhold til dine medarbejdere og ikke mindst i forhold til dig selv.

Det Belastningspsykologiske Lederskab er designet af Institut for Belastningspsykologi. Den kombinerer ny forskning og viden om belastningspsykologien, med både klassiske og nyere ledelsesteorier og giver brugbare, praksisnære værktøjer til forebyggelse. Uddannelsen bygger på en proaktiv, kollektiv og helhedsorienteret tilgang til forebyggelse og er i tråd med de principper, som udpeges i Bekendtgørelsen om Psykisk Arbejdsmiljø.

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og inviterer løbende til aktiv erfaringsudveksling. Vi vil prioritere at arbejde med cases, som tager udgangspunkt i de problemstillinger og konkrete situationer, I som ledere møder i jeres dagligdag i forhold til både jeres strategiske ledelse, faglige ledelse, driftsledelse og ikke mindst personaleledelse.

Udbytte

 • En solid grundviden om belastningspsykologien – herunder hvad, der påvirker og potentielt belaster – byggestenene til gode risikovurderinger
 • Blik for hvilke faresignaler man skal være opmærksom på hos både sine medarbejdere og sig selv!
 • Et idékatalog med konkrete redskaber til en proaktiv og systematisk forebyggelse på både individ-, gruppe, leder- og organisationsniveau, som del af en god fastholdelsesstrategi.

 • Indsigt i, hvordan man gennem en dynamisk forebyggelse kan skrue op og ned for forebyggelsen afhængigt af behov.
 • Forståelse for egne styrker og faldgruber, som leder i et mentalt risikofelt.
 • Og sidst men ikke mindst – vigtig viden om ansvarsstress og forebyggende redskaber til dig selv som leder, så du selv vedvarende kan holde den mentale balance!

UDDANNELSE af 4 moduler
med Rikke Høgsted, Rikke Sørensen og Rikke Hahn
25.000kr. Excl. moms
 • 29. august 2024 - KØBENHAVN
 • 22. maj 2024 - AARHUS
 • 29. august 2024 - ODENSE
 • 8. oktober 2024 - AARHUS
 • 7. nov. - 5 dec. 2024 - KØBENHAVN
Ved køb af billet til dette kursus er tilmeldingen bindende. Du har dog altid mulighed for at ændre navnet på deltageren, hvis personen bliver forhindret i at deltage.

Uddannelsens opbygning og indhold

Den Belastningspsykologiske Arbejdsmiljøuddannelse er bygget op af i alt fire moduler:

Modul 1: Forberedelsesmodulet
Selvstudie på 2 dage

Modul 2: Basismodulet
Internatmodul – 20. til 21. november

Modul 3: Strategimodulet
Internatmodul – 4. til 5. december

Modul 4: Implementeringsmodulet
Selvstudie af mindst tre måneder varighed

Internatmodulerne afholdes på Scandic Sluseholmen i København. I hvert modul er første kursusdag fra kl. 10:00 – 17:00, mens anden kursusdag er fra 09:00 – 16:00.

Gensynsmødet

Ca. tre måneder efter sidste undervisningsgang inviterer Institut for Belastningspsykologi til et uformelt netværksmøde. Her får I mulighed for – over et glas – at dele erfaringer, så I sammen kan både lære af, og grine af, de stolte sejre og lærerige maveplaskere, der ufravigeligt opstår, når man skal lære noget nyt.

Målgruppe

Uddannelsen i Det Belastningspsykologiske Lederskab er til ledere på alle niveauer. Du kan være leder for f.eks. læger og sygeplejersker, socialrådgivere, sagsbehandlere, politi, fængselsansatte, krigskorrespondenter og -fotografer, psykologer, præster, pædagoger, SOSU’er, nødhjælpsarbejdere eller andre, der har et mentalt højrisikojob herunder fagfolk, der arbejder med klimaforandringer.

Forebyggelse er en holdsport, og det er derfor rigtig fint, hvis man deltager sammen som ledergruppe eller som leder-makkerpar. Er det ikke muligt, er man selvfølgelig stadigvæk hjertelig velkommen på holdet. Der kommer helt sikkert også andre ”solo-ledere”.

Uddannelsen retter sig ikke mod selvstændige arbejdsmiljøkonsulenter eller ledelsesrådgivere.

Underviserne

Underviserne på uddannelsen er instituttets stifter, udviklingsdirektør og forfatter af Grundbog i Belastningspsykologi, psykolog Rikke Høgsted og instituttets implementeringskonsulent, psykolog Rikke Sørensen. De to undervisere er begge autoriserede arbejdsmiljørådgivere og vil, i kraft af deres solide erfaringer og baggrunde, giver jer en unik sammensætning af viden i forhold til arbejdsmiljø og belastningspsykologi set fra både et leder- og medarbejderperspekti

Emner du kommer igennem på masterclassen

Rikke Høgsted

Stifter og Udviklingsdirektør i Institut for Belastningspsykologi. Krisepsykolog, specialist i psykotraumatologi ogpsykoterapi, autoriseret arbejdsmiljørådgiver samt foredragsholder. Rikke har, som både leder og medarbejder, en dybdegående erfaring med arbejdet i mentale risikoerhverv.

Rikke er forfatter til bestselleren Grundbog i Belastningspsykologi og en lang række øvrige psykologiske fagbøger samt udvikler af FOREBYGGELSESHUSET, der er et sammenhængende system af gør- det-selv-gruppekurser til fagfolk med psykisk krævende arbejde.

Rikke har arbejdet i blandt andet Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Det Danske Forsvar, Falck Healthcare og Region Hovedstadens Psykiatri. Hun har en bred og dybdegående erfaring med arbejdet i mentale risikoerhverv som både medarbejder og leder. Hun har løst krise-psykologiske opgaver i både Irak og Afghanistan og ydet danske rederier akut bistand i forbindelse med ulykker, gidseltagning og andre kritiske hændelser rundt om i verden.

Rikke Sørensen

Rikke Sørensen, cand.psych., cand.scient.soc.psych, tidligere sygeplejerske og specialiseret i psykisk arbejdsmiljø og psykiske belastninger relateret arbejdet med mennesker. Hun besidder et indgående kendskab til Arbejdsmiljøloven og er også en del af Institut for Belastningspsykologi.

Rikke har bred og dybdegående arbejdsmiljøprofessionel erfaring, herunder myndighedserfaring med at identificere og forebygge psykisk nedslidning relateret til følelsesmæssige belastninger, vold og trusler samt traumatiske hændelser. Rikke har derudover tidligere arbejdet med den akutte sygepleje i blandt andet Grønland og på Rigshospitalet.

Rikke Hahn

Rikke Hahn, cand.psych.aut. og specialiseret i sundheds- og organisationspsykolog med over 25 års erfaring med uddannelse, supervision og coaching/sparring af ledere og ansatte i psykisk krævende job. Rikke Hahn har gennem årene arbejdet i blandt andet psykiatrien med kliniske behandlingsforløb og i en årrække som chefpsykolog hos Maersk med ansvar for udvælgelses- og udviklingsprogrammer for ledere i Maerskflåden.

Rikke har undervist og været censor på Odense og Københavns Universitet og har desuden udgivet artikler og bogkapitler om konflikthåndtering og implementering af programmer til trivsel og mental sundhed i store organisationer.

Professionelle rammer

Vi har ikke kun sørget for den faglige forkælelse på dagen. Vores kurser afholdes på nøje udvalgte lokationer (se her) og prisen inkluderer en let morgenmad (fra kl. 08.00) og sandwich til frokost.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte LearnX på tlf. 89 87 50 50 eller info@learnx.dk.

Seneste LIVETALK
med

 • DEL DIN YNDLINGS-EVENT

Alle vidensoplevelser

Ananans i egen Juice:

Contact

LIVSLANG LÆRING

Hos LearnX tror vi på livslang læring og personlig udvikling.
Vi er din guide i en verden, hvor viden er en kilde til inspiration og transformation.

Har du en god idé?

Har du en idé til en masterclass, uddannelse, konference eller et kursus, så tøv ikke med at kontakte os. Vi er altid på udkig efter højaktuelle trends, som vi kan berige vores kunder med.

LearnX

Flakhaven 1, 1. sal
DK-5000 Odense C
CVR: 39 98 13 51

TELEFON 8987 5050

Contact