Persondatapolitik

1. Introduktion

Denne persondatapolitik indeholder information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger hjemmesiden www.LearnX.dk (herefter ”Hjemmesiden”) eller når du køber billetter hos os.

Denne persondatapolitik indeholder således information om de kategorier af personoplysninger, som vi behandler, hvordan vi behandler personoplysninger, hvornår personoplysninger slettes og hvem vi deler dem med. Du kan også finde nærmere information om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du kontakte os, som dataansvarlig, via

LearnX ApS
CVR-nr. 39 98 13 51
Flakhaven 1, 1.
5000 Odense C
Telefon: + 45 8987 8874

E-mail: info@learnx.dk

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål?

Vi indsamler personlige oplysninger om dig, når du besøger Hjemmesiden, og når du køber billetter hos os. Personlige oplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.
Hvis du er besøgende på Hjemmesiden vil vi, hvor det er relevant, indsamle information om dig og din adfærd på Hjemmesiden, herunder din IP-adresse, hvilke sider du besøger på Hjemmesiden m.v. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi anvender cookies, kan du læse herom i vores cookiepolitik, som ligeledes er tilgængelig på hjemmesiden.
Såfremt du tilmelder dig vores nyhedsbrev, kan vi indsamle oplysninger om navn, e-mail og postnummer, virksomhed, stillingsbetegnelse og hvorfra vi har din tilladelse til at sende dig nyhedsbreve. Dog ikke uden, at du selv har oplyst om dette. Såfremt du er kunde/samarbejdspartner/ hos os, vil vi ligeledes behandle dine kontakt- og betalingsinformationer samt købshistorik, til brug for levering af og fakturering for vores ydelser.

Vores primære formål med at indsamle disse personlige oplysninger er

at kunne levere vores produkter og opfylde vores aftale med dig,
at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig,
at efterleve gældende lovgivning,
at behandle anmodninger fra dig fremsendt via Hjemmesiden og
at forbedre vores ydelser.
Behandlingen af dine oplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a-c og litra f.
For mere information omkring vores cookies, beder vi dig læse vores cookie-politik.

3. Hvor længe behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi behandler dine personlige oplysninger, så længe der er et sagligt formål hermed. Perioden afhænger således af karakteren af oplysningerne og formålet med behandlingen.
Vi behandler dog personoplysninger, som fremgår af bogføringsmateriale, i en periode på 5 år efter den pågældende faktura er udstedt, idet vi er lovgivningsmæssigt forpligtede hertil. Når 5-årsperioden er udløbet, slettes også disse oplysninger.

4. Hvem deler vi personoplysninger med?

Vi kan få behov for at gøre brug af ydelser fra tredjeparter, herunder IT-leverandører, udbydere af e-mailsystemer og betalingsløsninger, udbydere af Hjemmesiden, samt hosting, back-up og andre professionelle samarbejdspartnere, som gør det muligt for os at administrere kundeforholdet og Hjemmesiden.
Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler med de af ovenstående parter, som er databehandlere, for således at sikre, at disse er forpligtede til at træffe tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af dine personoplysninger, ligesom de er forpligtede til at sikre, at personoplysningerne forbliver fortrolige og i øvrigt sikre, at de overholder gældende databeskyttelsesret.
Såfremt du er kunde hos os, vil vi ligeledes dele dine oplysninger med arrangørerne af det arrangement du er tilmeldt. Vi deler dog kun dit fornavn med eksterne arrangører, hvilket kun kan tilgås med login.

5. Hvor overfører vi personoplysninger til?

For at kunne gøre brug af samtlige ovennævnte samarbejdspartnere kan vi få behov for at overføre personoplysninger til tredjeparter, som ikke er etableret i EU/EØS.
Hvis og i det omfang vi overfører dine personoplysninger til sådanne tredjeparter, etableret i tredjelande, er vi forpligtede til at sikre, at den pågældende enhed er tilstrækkeligt certificeret eller indgå aftaler baseret på EU’s standardkontraktbestemmelser for at sikre, at overførselsgrundlaget er lovligt.
For mere information om overførsel af personoplysninger til tredjeparter, som ikke er etableret i EU/EØS, eller om de aftaler, som ligger til grund herfor, kontakt os da på salg@learnx.dk.

6. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi er forpligtede til at sikre, at de personoplysninger om dig, som vi behandler, til enhver tid er og forbliver sikre og fortrolige. Vi har derfor implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger og politikker, ligesom vi har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag for bedst muligt at beskytte dine personoplysninger.
De af vores medarbejdere, som har adgang til personoplysninger, er underlagt fortrolighedsforpligtelser.

7. Hvad er dine rettigheder?

Når vi behandler personoplysninger om dig, er du berettiget til at påberåbe dig en række rettigheder. Du har således

Ret til adgang: Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, ligesom du kan bede os fremsende kopi af disse oplysninger.

Ret til berigtigelse: Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på anden måde mangelfulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget.

– Ret til sletning: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os slette eller fjerne dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve sletning, vil vi informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning.

– Ret til begrænsning af behandling: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve begrænset behandling, vil vi informere dig om konsekvenserne af denne begrænsning.

– Ret til dataportabilitet: Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode os om at overføre oplysningerne til en tredjepart efter dit valg.

– Ret til at trække dit samtykke tilbage: Hvis vores behandling af dine personoplysninger hviler på et samtykke, er du til enhver tid berettiget til at trække dette samtykke tilbage.

– Ret til indsigelse: Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvilket vi vil gøre, i det omfang du er berettiget til det. Vi vil informere dig om konsekvenserne af den pågældende indsigelse, inden vi stopper behandlingen af dine personlige oplysninger

– Ret til at klage: Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du rette henvendelse til os via info@learnx.dk.

8. Links til andre hjemmesider

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Når du videresendes til en anden hjemmeside, anbefaler vi, at du læser deres persondatapolitik, og i øvrigt gør dig bekendt med hvorledes deres hjemmeside gør brug af cookies. Vi påtager os intet ansvar i relation til andre hjemmesiders behandling af dine personlige oplysninger.

9. Ændring af persondatapolitik

Vi kan få behov for at ændre denne persondatapolitik. Hvis det er muligt, vil vi underrette dig via e-mail, såfremt vi foretager betydelige ændringer. Vi opfordrer dig dog til løbende at gennemlæse denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

10. Cookies

Føl dig sikker

Vores primære mål ved at have en god og transparent privatlivspolitik, er for at vores brugere føler sig sikre, når de bruger vores service. Vores relation til vores kunder og samarbejdsparter er det vigtigste for os. Derfor opfordrer vi dig til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik og vores beskyttelse af din data. Du er altid velkommen til at kontakte os på info@learnx.dk.

Senest opdateret januar 2023.

Contact

LIVSLANG LÆRING

Hos LearnX tror vi på livslang læring og personlig udvikling.
Vi er din guide i en verden, hvor viden er en kilde til inspiration og transformation.

Har du en god idé?

Har du en idé til en masterclass, uddannelse, konference eller et kursus, så tøv ikke med at kontakte os. Vi er altid på udkig efter højaktuelle trends, som vi kan berige vores kunder med.

LearnX

Flakhaven 1, 1. sal
DK-5000 Odense C
CVR: 39 98 13 51

TELEFON 8987 5050

Contact